Nasi koalicjanci

City Consulting Institute powstał z potrzeby dokonania zmian w ofercie kompleksowych usług doradczych. Naszym celem jest dostosowanie się do potrzeb podmiotów, które nastawione są na perspektywiczny rozwój, ale jednocześnie dostrzegają problemy teraźniejszości.
Jesteśmy grupą ludzi związanych zawodowo od lat z branżą stolarki budowlanej, którzy zorganizowali się wokół Programu Edukacyjnego „Mistrzowie Montażu”. Zależy nam na wsparciu środowiska montażystów stolarki, by wreszcie zaczęto cenić ich pracę, wysiłek i codzienne zaangażowanie.
Polska Izba Systemów Alarmowych powołana została w maju 1994 r. przez 123 podmioty gospodarcze krytycznie oceniające funkcjonowanie ówczesnej reprezentacji branży zabezpieczeń.
Stowarzyszenie nasze ma integrować branżę firm zajmujących się kopiowaniem [dorabianiem] kluczy. Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Serwisów Kluczowych powołane zostało do życia 17 kwietnia 1999 roku w Poznaniu, przez 54 osoby.