Nasi Partnerzy /Compensa

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group jest jedną z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Firma działa na polskim rynku od 1990 roku. Spółka należy do austriackiej grupy Vienna Insurance Group, wiodącego ubezpieczyciela w Europie Środkowo-Wschodniej. Zapewnia kompleksową obsługę Klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych Klientów korporacyjnych oferując m.in. ubezpieczenia: komunikacyjne, zdrowotne, mieszkań, mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Polisa TU Compensa stanowi kompleksowy pakiet ubezpieczeń majątkowych i osobowych dla wszystkich, którzy znajdują się we wspólnym gospodarstwie domowym. Ubezpieczyciel oferuje nowoczesne i wygodne rozwiązania nie tylko dla takich nieruchomości jak dom czy mieszkanie, ale także inwestycji budowlanych w trakcie realizacji.

Ubezpieczenie domu i mieszkania Compensa

Compensa oferuje szeroki zakres ubezpieczenia w dwóch wariantach: Compensa Rodzina i Compensa Mój Dom II

COMPENSA RODZINA to pakiet ubezpieczeń majątkowych i osobowych dla osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Ubezpieczenie pozwala zabezpieczyć Twój dom i mieszkanie wraz z ich wyposażeniem, garaż i inne budynki znajdujące się na terenie ubezpieczanej nieruchomości, a także życie i zdrowie domowników na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.

Compensa Rodzina przeznaczona jest dla właścicieli i najemców domów lub mieszkań, a także dla osób, które budują lub remontują swoją nieruchomość.

Zalety:

 • w przypadku wypłaty odszkodowania suma ubezpieczenia pozostaje na takim samym poziomie (brak redukcji sumy ubezpieczenia)
 • odszkodowanie wypłacane w wysokości powstałej szkody (brak zasady proporcji)
 • elastyczny zakres ubezpieczenia – duża liczba klauzul i produktów dodatkowych (home assistance, NNW, OC w życiu prywatnym)
 • wyposażenie domu zawsze traktujemy jak nowe, nie wymagamy wykazu rzeczy domowych
 • możliwość ubezpieczenia dzieł sztuki, antyków i zbiorów kolekcjonerskich w ramach wyposażenia domu
 • możliwość przeniesienia zniżek od poprzedniego ubezpieczyciela
 • dodatkowe 50% zniżki w ostatnim roku 3-letniej polisy

COMPENSA MÓJ DOM II to pakiet ubezpieczeń dla osób poszukujących najszerszego zakresu ochrony.

Compensa Mój Dom II to pakiet ubezpieczeń majątkowych opartych na formule od wszystkich ryzyk (all risk). Oznacza to, że Compensa odpowiada za wszystkie zdarzenia, o ile nie zostały wyraźnie wyłączone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Zalety:

 • ubezpieczenie w formule all risk – ochrona od wszelkich zdarzeń w wyniku których doszło do szkody
 • elastyczny zakres ubezpieczenia i duża liczba klauzul dodatkowych
 • możliwość przeniesienia zniżek od poprzedniego ubezpieczyciela
 • dodatkowe 50% zniżki w ostatnim roku 3-letniej polisy
 • mienie Compensa zawsze traktuje jak nowe
 • Ubezpieczyciel nie wymaga wykazu ubezpieczanych przedmiotów
 • zakres ubezpieczenia obejmuje nagłe działanie zwierząt innych niż: zwierzęta domowe, krety, nornice, owady, zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych, produkcyjnych lub rekreacyjnych, a także zwierzęta chowane w celu ich sprzedaży
 • dzieła sztuki oraz inne cenne przedmioty o wartości jednostkowej do 15 000 zł Compensa ubezpiecza w ramach ruchomości domowych (dla dzieł sztuki wymagana wycena lub inny dokument potwierdzający ich autentyczność i wartość)
 • Compensa ubezpiecza mienie od stłuczenia lub pęknięcia bez dodatkowej składki
 • Gwarantuje zwrot kosztów poniesionych na wynajem lokalu zastępczego przez okres do 365 dni

Więcej informacji na stronie: www.compensa.pl