Aktualności / Poczucie bezpieczeństwa Polaków

86 proc. Polaków oceniło w 2018 toku, że czują się w Polsce bezpiecznie. Tym samym rekordowo wysokie  wskaźniki poczucia bezpieczeństwa uległy nieznacznemu pogorszeniu o 3 punkty procentowe. Nadal jednak zdecydowana większość Polaków uważa, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie. Jak wynika z sondażu CBOS, 11 proc. badanych uznało, że nasz kraj nie jest bezpiecznym miejscem do życia, co stanowi wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do 2017 roku. 

Czujemy się w Polsce bezpiecznie

 

Najważniejszym wnioskiem z raportu CBOS z maja 2018 roku jest powszechne wśród Polaków przekonanie, że ich miejsce zamieszkania można nazwać bezpiecznym. W miejscu swojego zamieszkania i okolicy badani czują się bardziej bezpiecznie niż ogólnie w Polsce. Przekonanie, że dzielnica, osiedle lub wieś, w której się mieszka, jest bezpieczna i spokojna, wyraża 93% respondentów (o 2 punkty procentowe mniej niż w ubiegłym roku – różnica w granicach błędu statystycznego). O tyle samo punktów wzrósł odsetek odpowiedzi negatywnych.

Mieszkamy w bezpiecznej okolicy

 

Raczej nie odczuwamy zagrożenia przestępczością

 

Co więcej poczucie zagrożenia przestępczością pozostała bez zmian. Większość Polaków nie obawia się, że może stać się ofiarą przestępstwa, jednak połowa wyraża obawę o bezpieczeństwo członków swojej rodziny. Obawa, że badany może stać się ofiarą przestępstwa, utrzymuje się na takim samym poziomie jak w ubiegłym roku. Co trzeci respondent (34%) deklaruje, że „obawia się, ale nie tak bardzo”, a tylko 4% Polaków bardzo się boi, że może stać się ofiarą przestępstwa. Nadal większość badanych (60%) nie czuje zagrożenia przestępczością. Łącząc odpowiedzi na pytanie dotyczące obaw o bezpieczeństwo własne oraz członków najbliższej rodziny CBOS utworzył wskaźnik nasilenia poczucia zagrożenia przestępczością w stosunku do siebie i członków rodziny. Tyle samo osób co przed rokiem (44%) wyraża umiarkowane obawy, tzn. na co najmniej jedno z pytań odpowiedziało „obawiam się, ale nie tak bardzo”. Co dziesiąty respondent (10%) deklaruje poważniejsze obawy o siebie lub bliskich („bardzo się tego obawiam”), a 46% badanych jest spokojnych zarówno o siebie, jak i o najbliższą rodzinę.

Co piąty Polak padł ofiarą przestępstwa

 

W ostatnich pięciu latach ogółem jedna piąta Polaków (19%) padła ofiarą przynajmniej jednego z przestępstw wymienionych w badaniu. Mniej więcej co siódmy (15%) zadeklarował, że coś mu ukradziono, u co czternastego (7%) dokonano włamania, po 3% respondentów zostało pobitych lub umyślnie zranionych oraz napadniętych i obrabowanych. Czterech na stu badanych zadeklarowało, że stało się ofiarą innego przestępstwa, np. włamania do samochodu, oszustwa, mobbingu lub zniszczenia mienia. Wyniki te są zbliżone do 2017 roku.

Czekamy na badania za cały 2018 rok, które powinny ukazać się w maju 2019 roku. Czy wzrost liczby włamań w 2018 roku, o czym informowaliśmy w naszym raporcie, znacząco wpłynie na poczucie bezpieczeństwa Polaków?  Z pewnością będziemy o tym informować.