Produkty bezpieczne

Słowo „bezpieczny” było nadużywane przez producentów i importerów wszelkiego rodzaju produktów. Także takich, które z bezpieczeństwem nie miały nic wspólnego, a samo ich użytkowanie stanowiło zagrożenie. Jednym z celów programu Dom Bezpieczny jest przywrócenie wartości Produktu Bezpiecznego w kontekście nieruchomości i dbanie o ten znak jakości.

Koalicja Dom Bezpieczny nie promuje żadnych wybranych produktów, ani firm. Promujemy rozwiązania systemowe, które konkurencyjne względem siebie przedsiębiorstwa uznały za standard bezpieczeństwa. Jest to głos całej branży, a nie wybranych podmiotów. Najważniejsze produkty zebraliśmy w formie Katalogu do pobrania. 

Oczywiście pomocne są nam badania na zgodność z odpowiednimi normami, przeprowadzone przez notyfikowane instytucje. Obecnie są to 4 jednostki*:

  • ROMB SA (akredytacja AB196)
  • Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. (akredytacja AB661)
  • Instytut Techniki Budowlanej (akredytacja AB023)
  • Instytut Mechaniki Precyzyjnej (akredytacja AB025) - jako jedyny może też wystawiać certyfikaty poświadczające klasę RC.

Standardy poszczególnych Produktów Bezpiecznych z różnych grup wraz z informacją o sposobie zgłaszania produktów zostaną udostępnione wkrótce!

*) Poza badaniami wymienionych instytucji, Polska ma obowiązek honorować badania przeprowadzone w europejskich, notyfikowanych laboratoriach.

Wkładka Bravus 2000

Klasa: C
Jednostka badawcza: Instytut Techniki Budowlanej

Okucie activePilot Comfort PADK

Klasa: RC2
Jednostka badawcza: IFT Rosenheim, Instytut Techniki Budowlanej

Okucie activPilot topStar

Klasa: RC2
Jednostka badawcza: IFT Rosenheim, Instytut Techniki Budowlanej

Okucie activPilot Celect

Klasa: RC2
Jednostka badawcza: IFT Rosenheim, Instytut Techniki Budowlanej

System okuciowy active Pilot

Klasa: RC2
Jednostka badawcza: Laboratorium Techniki Budowlanej

Okucie Roto NX TiltSafe RC2

Klasa: RC2
Jednostka badawcza: IFT Rosenheim

System okuć Roto NT

Klasa: RC2
Jednostka badawcza: IFT Rosenheim

Okucie Multi Matic

Klasa: RC3
Jednostka badawcza: IFT Rosenheim

Okno CFP 0073Q

Klasa: RC2
Jednostka badawcza: SHR

Ono CSP 1073Q

Klasa: RC2
Jednostka badawcza: SHR

Okno GGU 0070Q

Klasa: RC2
Jednostka badawcza: BRE Global

Okno GGL 1073Q

Klasa: RC2
Jednostka badawcza: BRE Global