Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / Okno Pixel

Klasa: RC2

Jednostka badawcza: Laboratorium Techniki Budowlanej

Producent: Oknoplast

Okno jest zbudowane z 6-komorowych profili z PCW o szerokości zabudowy 70 mm. Niższe złożenie profili. Okno ma współczynnik Rw = 36 dB. Przebadane w LTB.