Salony bezpieczne

Nie w każdym salonie sprzedażowym można spotkać rzetelnego sprzedawcę. Jednym z celów koalicji Dom Bezpieczny jest wspieranie tych osób, które chcą pogłębiać swoją wiedzę i się rozwijać aby stać się lokalnymi doradcami programu Dom Bezpieczny. Wymagania w stosunku do doradców, ale także salonów okiennych, drzwiowych, bramowych, alarmowych i kluczowych zostały określone wspólnie przez koalicjantów, co zapewnia bezstronność i obiektywizm wyznaczonych kryteriów oceny. Wyróżniamy 3 rodzaje salonów, które są pozycjonowane na stronie koalicji:

  • Salony zgłoszone - dystrybutorzy, którzy deklarują sprzedaż wyrobów o zwiększonej odporności na włamanie i pozostałych zapewniających bezpieczeństwo w domu.
  • Salony rekomendowane przez koalicjantów – są to punkty sprzedażowe, które zdaniem koalicjantów programu Dom Bezpieczny mają największą wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i swoją działalnością dają rękojmię rzetelnej sprzedaży. Są one oznaczone logiem organizacji bądź firmy, która rekomenduje salon.
  • Salony Bezpieczne – tytuł ten mogą otrzymać wyłącznie salony sprzedażowe zatrudniające lokalnego eksperta, który przeszedł proces szkolenia i certyfikacji według standardów koalicji Dom Bezpieczny. Certyfikowane są osoby, których wiedza została zweryfikowana, a nie firmy. Dodatkowo salon musi posiadać odpowiednią ekspozycję oraz warunki lokalowe. Salony te są oznaczone logiem Dom Bezpieczny.

Chcesz BEZPŁATNIE promować swój salon w ramach programu Dom Bezpieczny? Wypełnij ankietę online: Zgłoszenie salonu do programu.

Zostań lokalnym doradcą!

Wypełnij formularz.