FAQ

1. CZYM CECHUJĄ SIĘ OKNA ANTYWŁAMANIOWE?

Okna antywłamaniowe to okna o specjalnej konstrukcji, które charakteryzują się zwiększoną odpornością na próby ich otworzenia z zewnątrz. Specyficzne dla tych okien jest zastosowanie okuć z zaczepami i trzpieniami w kształcie „grzybka” rozmieszczonymi na każdej stronie skrzydła. W skrzydłach okien o zwiększonej odporności na włamanie osadzone są pakiety szyb klejonych foliami utrudniającymi ich wybicie. Aby okno skutecznie powstrzymało złodzieja przed jego szybkim sforsowaniem powinno być wyposażone w okucia o klasie odporności co najmniej RC2 oraz w pakiet szyb zespolonych w klasie minimum P4A. Do tego zalecana jest również blaszka antyrozwierceniowa pod klamką oraz sama klamka blokowana przyciskiem lub kluczykiem.

Obowiązkiem producenta wprowadzającego do obrotu handlowego okno o zwiększonej odporności na włamanie jest podanie tej informacji w Deklaracji Właściwości Użytkowych wyrobu wraz z zadeklarowaną klasą przeciwwłamaniowości. Deklaracja taka musi być poprzedzona badaniem w specjalistycznym laboratorium badawczym, które stwierdza jaka klasę odporności uzyskała taka konstrukcja i wystawia świadectwo badania. Świadectwo takie jest w posiadaniu producenta i powinno być udostępnione na życzenie klienta przez sprzedawcę okna. Producent ma również obowiązek przekazania nabywcy instrukcji montowania takiego okna, gdyż wymagania są tu wyższe niż w przypadku okien standardowych.

Okna, których właściwości nie zostały potwierdzone przez specjalistyczne laboratorium, choćby były wyposażone w okucia RC2 i szyby P4A, nie są oknami przeciwwłamaniowymi. Nie zagwarantują nabywcy odpowiedniego czasu oporu przed włamywaczem. Okna przebadane, o potwierdzonych właściwościach zapewnią opór przed włamaniem w czasie 3 minut (RC2) lub 5 minut (RC3). To zazwyczaj wystarcza dla zniechęcenia złodzieja lub dla podjęcia interwencji, jeśli zadziała równocześnie system alarmowy. A jeśli komuś wydaje się, że owe 180 sekund to zbyt mało, to warto uświadomić sobie, że otwarcie okna poprzez wybicie standardowej szyby trwa 3-5 sekund, czyli 40 razy krócej.

UWAGA: okna przeciwwłamaniowe nie chronią przed włamaniem – one są tylko czasową barierą, przegrodą stawiającą opór włamywaczowi przez ściśle określony czas. Czas ten w największym stopniu zależy od determinacji włamywacza i narzędzi, jakich użyje do pokonania tej przegrody. Okna przeciwwłamaniowe są jedynie elementem systemu zabezpieczenia, który powinien współdziałać z systemem alarmowym budynku (posesji) i systemem interwencyjnym. Skuteczną ochronę budynku zapewnić mogą dopiero razem te trzy elementy systemu zabezpieczenia, dobrze zaplanowane i niezawodnie współdziałające ze sobą.

2. CZY ZŁODZIEJ MOŻE WEJŚĆ PRZEZ OKNO DACHOWE?

Przez okno dachowe złodziej może wejść podobnie jak przez każdą inną przegrodę w budynku: wybijając (lub wyjmując!) szybę, wyważając skrzydło okna lub przewiercając ramę by obrócić klamkę. Podobnie więc jak w oknach pionowych stosuje się w tych oknach zabezpieczenia utrudniające włamanie: wzmocniona konstrukcja, pakiety szyb klejonych folią, zabezpieczenia przed wyjęciem szyby, rozety przeciw przewierceniowe, klamki z blokadą. Utrudnieniem dla złodzieja będzie również roleta zewnętrzna, tworząc dodatkową barierę. Polski producent okien dachowych – firma Fakro, stworzyła nawet obrotowe okno przeciwwłamaniowe Secure, które w badaniach uzyskało klasę RC2.

Pamiętać jednak należy, że podobnie jak w przypadku okien pionowych, przeciwwłamaniowe okna dachowe nie uchronią przed włamaniem, a jedynie przez ściśle określony czas stawią opór próbie takiego włamania. Dlatego okna takie powinny być jedynie jednym z elementów systemu zabezpieczenia budynku przed włamaniem, współdziałającym z systemem alarmowym (przywoławczym) i systemem interwencyjnym.

3. JAKIE DRZWI SĄ ANTYWŁAMANIOWE?

Drzwi antywłamaniowe, jak popularnie nazywane są drzwi o zwiększonej odporności na włamanie, są przegrodą budowlaną przez określony czas biernie powstrzymującą próbę ich sforsowania od zewnątrz. Drzwi takie charakteryzują się wzmocnioną konstrukcją płata skrzydła oraz systemem skutecznego ryglowania na całym obwodzie tego skrzydła. Elementem takich drzwi jest zamek odporny na przewiercenie oraz wkładka zamka zabezpieczona przed otwarciem jej prostymi narzędziami. Aby drzwi posiadały zwiększoną odporność na włamanie nie ma znaczenia materiał z jakiego zostały wykonane, choć cechę tą łatwiej uzyskać oczywiście w drzwiach metalowych.

Podobnie jak okna, również drzwi przeciwwłamaniowe mogą być wprowadzone do obrotu handlowego jedynie wówczas, kiedy zostały przebadane w specjalistycznym laboratorium, a producent wystawił dla nich Deklarację Właściwości Użytkowych. Jeśli drzwi mają cechę zwiększonej odporności na włamanie, ta informacja powinna się znaleźć w takiej Deklaracji wraz z określeniem klasy, do jakiej zostały zakwalifikowane w wyniku badania. Świadectwo takiego badania producent powinien udostępnić sprzedawcy, a ten dalej, nabywcy drzwi. Udostępniona powinna zostać również sama Deklaracja Właściwości Użytkowych oraz precyzyjna Instrukcja Montażu, gdyż drzwi o zwiększonej odporności na włamanie mają odmienne od drzwi standardowych wymagania montażowe.

Montując drzwi przeciwwłamaniowe należy mieć świadomość, że nie zagwarantują one, że nikt, nigdy ich nie sforsuje. Zagwarantują natomiast, że stawią opór włamywaczowi-amatorowi przez ściśle określony czas. Czas niezbędny do poinformowania o próbie włamania odpowiednich służb i podjęcia interwencji. Dla drzwi w klasie RC2 są to gwarantowane 3 minuty, dla klasy RC3 – 5 minut.

4. CZY ROLETY ANTYWŁAMANIOWE CHRONIĄ PRZED WŁAMYWACZEM?

Owszem rolety o cechach odporności na włamanie są w stanie uchronić przed włamywaczem- amatorem, o ile są elementem systemu zabezpieczenia budynku. Pozostałymi elementami takiego systemu powinien być system alarmowy (przywoławczy) oraz system interwencji. Rolety, podobnie jak okna i drzwi klasyfikowane są w 6 klasach odporności na włamanie. W budownictwie mieszkaniowym stosuje się najczęściej rolety w klasie RC2, powstrzymujące przypadkowego złodzieja przez 3 minuty. To zazwyczaj wystarcza by odstąpił on od swojego zamiaru lub by zainterweniowała ekipa ochrony lub policja. Jednak aby w ogóle doszło do interwencji, roleta musi współdziałać z systemem alarmowym, który o próbie jej sforsowania powiadomi właściciela lub odpowiednie służby.

Powszechne przekonanie o przeciwwłamaniowych właściwościach rolet jako takich nie ma uzasadnienia w rzeczywistości. Roletę standardową nawet mniej wprawny włamywacz jest w stanie sforsować w ciągu kilku sekund. Jedyną niedogodnością dla niego jest hałas, jaki towarzyszy wyciąganiu lameli z prowadnic roletowych. Tylko rolety o konstrukcji przebadanej w specjalistycznym laboratorium i zakwalifikowane do odpowiedniej klasy przeciwwłamaniowej są w stanie zapewnić ochronę dostępu do okna w ściśle określonym czasie. W tym sensie chronią przed włamywaczem, ale jeśli będzie on miał odpowiednio dużo czasu, odpowiednie narzędzia i determinację – nie jest to przeszkoda, której by nie mógł sforsować i wejść do budynku.

5. JAK OGRODZENIE WPŁYWA NA BEZPIECZEŃSTWO DOMOWNIKÓW?

Wyobraźmy sobie dwa domy: jeden zupełnie bez ogrodzenia a drugi – z płotem. Który z nich będzie bardziej narażony na atak? Gdzie włamywacze bez trudu podejdą pod okno i będą mogli obserwować to, co dzieje się wewnątrz? Odpowiedzi na te pytania są oczywiste.

Ogrodzenie to pierwsza przeszkoda, jaką napotyka złodziej podczas próby włamania do naszego domu. Dlatego jeśli chcemy żyć w poczuciu bezpieczeństwa, powinniśmy zadbać o ten element systemu zabezpieczeń.

Skutecznie powstrzyma złodzieja ogrodzenie, które zostało przemyślane i odpowiednio zaprojektowane:

 • powinno mieć co najmniej 140 cm wysokości (najpopularniejsze w Polsce to te, które mają 140-170 cm).
 • Nie powinno mieć budowy „drabinkowej”, a więc najlepsze to takie, które nie ma poziomych elementów, po których złodziej bez trudu wejdzie na jego szczyt.
 • W miarę możliwości powinno być u góry zakończone ostrymi elementami (np.grotami). I tu uwaga: jeśli wydaje się Państwu, ze najlepiej byłoby zainstalować drut kolczasty, to według obowiązujących przepisów takiej przeszkody nie można stosować poniżej 180 cm wysokości.

Należy pamiętać, że ogrodzenie pełne (np. mur) skutecznie chroni nas przed wzrokiem ciekawskich, ale też doskonale maskuje włamywacza, który po ogrodzie będzie mógł chodzić niezauważony. Tak samo działają popularne w Polsce żywopłoty.

Dodatkowymi zabezpieczeniami związanymi z ogrodzeniem są różnego rodzaju czujniki wykrywające obecność intruza. I tak można je wyposażyć w czujniki sejsmiczne (alarm uruchamia się po wykryciu wstrząsu wywołanego np. szarpaniem ogrodzenia przez włamywacza czy zeskokiem z wysokiego muru) czy czujniki podczerwieni (reagują w momencie, gdy przerwana zostanie wiązka światła podczerwonego między dwoma czujkami; można je zamontować na szczycie ogrodzenia).

6. PO CO MONTOWAĆ BEZPIECZNĄ BRAMĘ GARAŻOWĄ?

Bezpieczna brama garażowa to taka, która z jednej strony skutecznie ochroni nas przed atakiem włamywaczy, a z drugiej – będzie bezpieczna w użytkowaniu.

O tym, że warto zadbać o własne zdrowie i zapobiec przytrzaśnięciu palców czy przygnieceniu przez ciężki, masywny płaszcz bramy nikogo raczej przekonywać nie trzeba. Bramy garażowe mogą mieć nawet 5 m długości i do 3 m wysokości, a więc 15 m2 grubego płaszcza, który bezwładnie opadając mógłby wyrządzić sporą krzywdę. Dlatego producenci dokładają starań, aby ich produkty były jak najbezpieczniejsze w użytkowaniu. Bramy – czy to ręczne, czy automatyczne – wyposażane są w:

 • specjalne osłony zapobiegające przytrzaśnięciu palców,
 • zabezpieczenie przed opadnięciem w razie pęknięcia którejś ze sprężyn.

Bramy z napędem dodatkowo posiadają czujniki reagujące na pojawiającą się w ich świetle przeszkodę. Czujniki zatrzymują płaszcz w miejscu lub powodują ponowne jego podniesienie.

Choć włamywacze stosunkowo rzadko wybierają bramę garażową za cel ataku, warto rozważyć montaż takiej, która nie pozwoli mu się dostać do środka zbyt łatwo. Jeśli mielibyśmy podsumować bezpieczeństwo przeciwwłamaniowe w bramach jednym zdaniem, brzmiałoby ono: „bramy z napędem są bezpieczniejsze, niż ręczne”. Ale zarówno jedne, jak i drugie, muszą spełnić szereg warunków, aby można je było uznać za bezpieczne. Podstawowymi zabezpieczeniami przeciwwłamaniowymi w bramach ręcznych są:

 • rygle kotwiące lub zamki z klamką
 • zamki patentowe
 • stopki łączące prowadnice pionowe z posadzką

W bramach automatycznych stosuje się natomiast:

 • samoblokującą funkcję napędu która uniemożliwia ręczne podniesienie płaszcza
 • funkcję automatycznego ryglowania bramy

Oczywiście zawsze należy pamiętać o tym, że nawet najlepsza brama nie ochroni naszego dobytku skutecznie, jeśli nie będzie zamknięta. O tym niestety dość często zapominamy, zwłaszcza wychodząc z domu „tylko” na godzinę.

Bez względu na rodzaj bramy, warto zamontować taką, która nie tylko ochroni nas przed intruzem, ale też sama nie będzie stanowić dla nas zagrożenia.

7. JAKIE PRZEGLĄDY W DOMU SĄ OBOWIĄZKOWE?

Każdy właściciel domu jednorodzinnego i zarządca budynku wielorodzinnego zobowiązany jest do przeprowadzania szeregu przeglądów technicznych w określonych terminach. Rodzaje przeglądów różnią się nieznacznie w zależności od typu nieruchomości.

Obowiązkowe przeglądy w domach jednorodzinnych:

 1. Co 3 miesiące:
 1. czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych, jeśli mamy piec opalany paliwem stałym, np. węglem
 1. Co 6 miesięcy:
 1. czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych, jeśli mamy piec opalany paliwem spalinowym
 1. Co 12 miesięcy:
 1. czyszczenie przewodów wentylacyjnych
 2. sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowej
 3. sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych
 4. sprawdzenie instalacji i urządzeń, które służą ochronie środowiska (szambo, śmietnik, przydomowa oczyszczalnia ścieków)
 1. Co 2 lata:
 1. sprawdzenie stanu technicznego kotłów opalanych paliwem nieodnawialnym o efektywności przekraczającej 100 kW. Przegląd powinien uwzględniać ustalenie wielkości kotłów w stosunku do potrzeb użytkowych.
 1. Co 4 lata:
 1. sprawdzenie stanu technicznego kotłów opalanych paliwem nieodnawialnym o efektywności od 20 kW do 100 kW. Przegląd powinien uwzględniać ustalenie wielkości kotłów w stosunku do potrzeb użytkowych.
 1. Co 5 lat:
 1. sprawdzenie stanu technicznego i przydatności budynku. Przegląd powinien uwzględniać estetykę obiektu i jego otoczenie. Elementy, które mu podlegają, to m.in. mury i urządzenia do nich przymocowane, balustrady, balkony, loggie, odwodnienia, dachy, instalacja c.o., instalacja ciepłej wody, instalacja kanalizacyjna.
 2. Przegląd instalacji elektrycznej, w tym: stan połączeń, osprzęt, zabezpieczenia, środki ochrony od porażeń, uziemienia.
 3. Przegląd instalacji odgromowej.
 4. Przegląd i ocena stanu technicznego (w tym ocena efektywności energetycznej) urządzeń do klimatyzacji o mocy większej niż 12 kW.

Dodatkowo, po 15 latach od daty wpisanej na tabliczkę znamionową kotła, należy przeprowadzić jednorazową kontrolę instalacji grzewczej, jeśli kocioł ma wydajność powyżej 20 kW.

W budynkach wielorodzinnych, poza wspomnianymi powyżej, należy dodatkowo co roku przeprowadzić przegląd tych elementów budynku i instalacji, które narażone są na szkodliwe warunki atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu (m.in. tynki,balustrady, attyki).

Z punktu widzenia mieszkańców ważne jest, że niewykonanie przeglądów w odpowiednim terminie może skutkować odmową wypłaty odszkodowania w razie powstania szkody, jeśli jej powstanie miało związek z niedopełnieniem tego obowiązku