Produkty bezpieczne

Słowo „bezpieczny” było nadużywane przez producentów i importerów wszelkiego rodzaju produktów. Także takich, które z bezpieczeństwem nie miały nic wspólnego, a samo ich użytkowanie stanowiło zagrożenie. Jednym z celów programu Dom Bezpieczny jest przywrócenie wartości Produktu Bezpiecznego w kontekście nieruchomości i dbanie o ten znak jakości.

Koalicja Dom Bezpieczny nie promuje żadnych wybranych produktów, ani firm. Promujemy rozwiązania systemowe, które konkurencyjne względem siebie przedsiębiorstwa uznały za standard bezpieczeństwa. Jest to głos całej branży, a nie wybranych podmiotów. Najważniejsze produkty zebraliśmy w formie Katalogu do pobrania. 

Oczywiście pomocne są nam badania na zgodność z odpowiednimi normami, przeprowadzone przez notyfikowane instytucje. Obecnie są to 4 jednostki*:

  • ROMB SA (akredytacja AB196)
  • Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. (akredytacja AB661)
  • Instytut Techniki Budowlanej (akredytacja AB023)
  • Instytut Mechaniki Precyzyjnej (akredytacja AB025) - jako jedyny może też wystawiać certyfikaty poświadczające klasę RC.

Standardy poszczególnych Produktów Bezpiecznych z różnych grup wraz z informacją o sposobie zgłaszania produktów zostaną udostępnione wkrótce!

*) Poza badaniami wymienionych instytucji, Polska ma obowiązek honorować badania przeprowadzone w europejskich, notyfikowanych laboratoriach.

Roto Safe P – okucia do wyjść awaryjnych

Zaryglowane drzwi mogą szybko stać się zagrożeniem w sytuacji awaryjnej, kiedy nie mamy przy sobie właściwego klucza lub gdy wybucha panika.

Plastixal okno SERENITI Plus

Klasa: RC3

Jednostka badawcza:

Krispol FEN76 i FEN92

Klasa: RC2
Jednostka badawcza: Laboratorium Techniki Budowlanej

MACO MULTI SECUAIR

Klasa: RC2

Jednostka badawcza:

Brama PRIME

Jednostka badawcza: ift Rosenheim

Okno obrotowe FTP-V P2 Secure

Antywłamaniowe okno obrotowe Secure firmy Fakro w klasie RC2.

System rolet aluminiowych SAR

Klasa: RC3

Jednostka badawcza: Laboratorium pomiarowo-badawcze ROMB SA

Elektroniczny klucz blueCompact

Klasa: 6D

Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Zestaw przeciwwyważeniowy Roto

Klasa: RC2 i RC3

Jednostka badawcza: ITC Roto

Drzwi CREO

Klasa: RC2 i RC3

Jednostka badawcza: ift Rosenheim

Zamek wielopunktowy GU-SECURY Automatic z silnikiem A-Öffner Servo

Klasa:

Jednostka badawcza:

Drzwi ThermoSafe

Klasa: RC3

Jednostka badawcza: Instytut Techniki Budowlanej