Nasi Partnerzy /FKS Okucia Okienne i Drzwiowe

FIRMA WCZORAJ

W 1998 r. Ryszard Kozak i Zbigniew Stodolski  postanowili rozpocząć działalność produkcyjną , obejmującą wytwarzanie aluminiowych klamek do okien i drzwi. Pod koniec roku wdrożono do produkcji pierwsze wyroby, a stan zatrudnienia w firmie wyniósł 4 osoby. Kolejne lata to ciężka praca związana z budową marki firmy, poszukiwaniem nowych klientów, inwestowaniem w rozwój produktów. Zakup wcześniej dzierżawionych obiektów produkcyjnych, budowa nowej hali i budynku administracyjnego pozwoliła przygotować długofalową koncepcję rozwoju i systematycznie wdrażać nowoczesne technologie produkcyjne. Strategia marketingowa, zakładająca sprzedaż wyrobów wysokiej jakości, wymagała szybkiej ekspansji na rynki europejskie. Liczne udziały w targach budowlanych w kraju i zagranicą, podejmowanie trudnych wyzwań co do rodzaju produktów i ich jakości, otwierało przed przedsiębiorstwem coraz to nowe możliwości współpracy ze znaczącymi odbiorcami w wielu krajach. FKS  Sp. z o.o. wpisała się na trwałe w krajobraz branży okuć budowlanych w Europie.

FIRMA  DZIŚ

W ciągu 20 lat swojej działalności FKS poprzez bardzo wysoką dynamikę wzrostu oraz inwestycje w nowoczesne systemy produkcyjne, stał się przedsiębiorstwem zdolnym skutecznie konkurować na rynkach całej Europy. Stąd fabryka licząca obecnie ponad 250 osób i dysponująca prawie 7000 m2 powierzchni produkcyjnej, eksportuje ponad 70% swoich produktów. Klientami FKS są zarówno znaczące organizacje handlowe z kilkunastu krajów, jak i bezpośredni wytwórcy okien i drzwi. Dysponując własnym biurem konstrukcyjnym oraz nowoczesną narzędziownią, przedsiębiorstwo skutecznie wdraża coraz to nowe produkty pozwalające kreować trendy na rynku. Pozyskane certyfikaty potwierdzają znakomitą jakość wyrobów i ich innowacyjność. Realizując swoją misję firma skutecznie wspomaga swój rozwój, poprzez pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej. Właściciele zakładają dalszy dynamiczny rozwój, zwiększenia zatrudnienia i ekspansję na nowe rynki zbytu.

FKS OKUCIA OKIENNE I DRZWIOWE Sp. z o.o.

Tel. +48 65 518 80 24

mail: fks@home.pl