Nasi Partnerzy /Polska Izba Systemów Alaramowych

Polska Izba Systemów Alarmowych powołana została w maju 1994 r. przez 123 podmioty gospodarcze krytycznie oceniające funkcjonowanie ówczesnej reprezentacji branży zabezpieczeń. Polska Izba Systemów Alarmowych jest organizacją zrzeszającą firmy branży zabezpieczeń prowadzące działalność handlową i produkcyjną oraz świadczące usługi projektowania i instalacji systemów zabezpieczeń technicznych.

Celem Izby jest:

  • podnoszenie jakości usług związanych z systemami zabezpieczeń technicznych poprzez kształcenie kadr branży i inwestorów systemów alarmowych;
  • promowanie dobrych firm branży poprzez m.in. system rekomendacji;
  • promowanie najwyższej jakości urządzeń technicznej ochrony, wymuszających profesjonalizm usług.

Oferta usług członków Izby kierowana jest przede wszystkim do inwestorów i użytkowników obiektów ważnych z punktu widzenia obronności, interesów gospodarczych i finansów państwa, bezpieczeństwa publicznego i wszystkich tych, którzy wymagają wysokiej klasy systemów i urządzeń zabezpieczających, kompleksowości usług instalatorskich i serwisowych oraz ich wysokiego poziomu.

Polska Izba Systemów Alarmowych

tel./fax: (22) 654 57 32

tel. (22) 620 45 57

e-mail: pisa@pisa.org.pl