Bramy i ogrodzenia

Brama PRIME

Jednostka badawcza: ift Rosenheim

Brama rolowana aluminiowa R1 ASP

Klasa: RC3

Jednostka badawcza: Instytut Techniki Budowlanej