Zamki i wkładki

Elektroniczny klucz blueCompact

Klasa: 6D

Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

BKSremote BTC

Klasa:

Jednostka badawcza:

Wkładka bębenkowa BP iCODEkey

Klasa: 6B
Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Wkładka bębenkowa experT

Klasa: 6C
Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Wkładka bębenkowa AP iCODEkey

Klasa: 6C
Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Wkładka bębenkowa ANS

Klasa: 6C
Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Zamki wielopunktowe M-SVP

Klasa: 5
Na podstawie: deklaracja właściwości użytkowych

Wkładki bębenkowe AP 2000, AP 3000

Klasa: 6C
Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Zamek wielopunktowy 800

Klasa: 6
Na podstawie: deklaracja właściwości użytkowych

Wkładka bębenkowa AP 1500

Klasa: 4B
Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Wkładka bębenkowa Penta

Klasa: 6C
Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Zamek wpuszczany ROM

Klasa: 7C
Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej