Nasi Partnerzy /LTB

Laboratorium Techniki Budowlanej jest jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji, jako laboratorium wykonujące badania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2006. LTB, jako jednostka akredytowana przestrzega wszelkich postanowień międzynarodowej organizacji laboratoriów akredytowanych i jest jednostką notyfikowaną do przeprowadzania badań wstępnych typu (ITT) w ramach oceny zgodności wyrobów budowlanych, koniecznej do legalnego wprowadzania ich na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA)

LTB bierze udział w pracach Grupy Sektorowej 06 (SG06), Grupy Jednostek Notyfikowanych (GNB –CPR) i prowadzi działalność zgodnie z wszystkimi interpretacjami norm, zawartych w dokumentach stanowiskowych. Laboratorium jest także członkiem Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego [PKN] i bierze udział w pracach Komitetu Technicznego Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.

tel./fax: +48 32 26 44 079

e-mail: LTB@LTB.org.pl