Fot.1

Zbrojenie fundamentów to uziom naturalny (fot. DOM SZYTY NA MIARĘ)