przebieg izoterm

Przebieg izoterm 10°C i 13°C na połączeniu okna z murem w przypadku umiejscowienia okna na zewnątrz licująco.