Top Komendy 2018

Komendy, które zanotowały największe spadki liczby włamań lub najwyższe wzrosty wykrywalności sprawców