Produkty bezpieczne

Słowo „bezpieczny” było nadużywane przez producentów i importerów wszelkiego rodzaju produktów. Także takich, które z bezpieczeństwem nie miały nic wspólnego, a samo ich użytkowanie stanowiło zagrożenie. Jednym z celów programu Dom Bezpieczny jest przywrócenie wartości Produktu Bezpiecznego w kontekście nieruchomości i dbanie o ten znak jakości.

Koalicja Dom Bezpieczny nie promuje żadnych wybranych produktów, ani firm. Promujemy rozwiązania systemowe, które konkurencyjne względem siebie przedsiębiorstwa uznały za standard bezpieczeństwa. Jest to głos całej branży, a nie wybranych podmiotów.

Oczywiście pomocne są nam badania na zgodność z odpowiednimi normami, przeprowadzone przez notyfikowane instytucje. Obecnie są to 4 jednostki*:

  • ROMB SA (akredytacja AB196)
  • Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. (akredytacja AB661)
  • Instytut Techniki Budowlanej (akredytacja AB023)
  • Instytut Mechaniki Precyzyjnej (akredytacja AB025) - jako jedyny może też wystawiać certyfikaty poświadczające klasę RC.

Standardy poszczególnych Produktów Bezpiecznych z różnych grup wraz z informacją o sposobie zgłaszania produktów zostaną udostępnione wkrótce!

*) Poza badaniami wymienionych instytucji, Polska ma obowiązek honorować badania przeprowadzone w europejskich, notyfikowanych laboratoriach.

Drzwi stalowe wewnętrzne MAGNUM 56

Klasa: RC3
Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Zamek G1000

Klasa: 7C
Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Drzwi balkonowe V82 ProSafe

Klasa: RC2

Jednostka badawcza: Laboratorium Techniki Budowlanej

Wkładka ix6 SR

Klasa: 6C
Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Zamek wpuszczany SAB

Klasa: 7C
Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Zamek ROM x

Klasa: 5C
Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Drzwi Wikęd Premium

Klasa: RC2N

Jednostka badawcza: Instytut Techniki Budowlanej

Zamek TAURUS

Klasa: 5C
Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Zamek ROM

Klasa: 7C
Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Drzwi aluminiowe MB86

Klasa: RC2

Jednostka badawcza: Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.

Drzwi Express Sokółka

Klasa: RC2N
Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Zamek Z1-Z1

Klasa: 7C
Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej