Produkty bezpieczne

Słowo „bezpieczny” było nadużywane przez producentów i importerów wszelkiego rodzaju produktów. Także takich, które z bezpieczeństwem nie miały nic wspólnego, a samo ich użytkowanie stanowiło zagrożenie. Jednym z celów programu Dom Bezpieczny jest przywrócenie wartości Produktu Bezpiecznego w kontekście nieruchomości i dbanie o ten znak jakości.

Koalicja Dom Bezpieczny nie promuje żadnych wybranych produktów, ani firm. Promujemy rozwiązania systemowe, które konkurencyjne względem siebie przedsiębiorstwa uznały za standard bezpieczeństwa. Jest to głos całej branży, a nie wybranych podmiotów. Najważniejsze produkty zebraliśmy w formie Katalogu do pobrania. 

Oczywiście pomocne są nam badania na zgodność z odpowiednimi normami, przeprowadzone przez notyfikowane instytucje. Obecnie są to 4 jednostki*:

  • ROMB SA (akredytacja AB196)
  • Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. (akredytacja AB661)
  • Instytut Techniki Budowlanej (akredytacja AB023)
  • Instytut Mechaniki Precyzyjnej (akredytacja AB025) - jako jedyny może też wystawiać certyfikaty poświadczające klasę RC.

Standardy poszczególnych Produktów Bezpiecznych z różnych grup wraz z informacją o sposobie zgłaszania produktów zostaną udostępnione wkrótce!

*) Poza badaniami wymienionych instytucji, Polska ma obowiązek honorować badania przeprowadzone w europejskich, notyfikowanych laboratoriach.

Drzwi techniczne Przeciwpożarowe EI60 PLUS

Klasa: El60

Drzwi techniczne Przeciwpożarowe EI30 PLUS

Klasa: El30

Drzwi techniczne przeciwpożarowe EI30

Klasa: El30

DRZWI WEJŚCIOWE ANTYWŁAMANIOWE B-30, C-30

Klasa: RC3, EI30
Jednostka badawcza: Instytut Techniki Budowlanej

DRZWI WEJŚCIOWE ANTYWŁAMANIOWE RC3

Klasa: RC3
Jednostka badawcza: Instytut Techniki Budowlanej

DRZWI WEJŚCIOWE CERBER PLUS

Klasa: RC2
Jednostka badawcza: Instytut Techniki Budowlanej

Drewniane okna EC 90 EI30

Klasa: El30
Jednostka badawcza: Instytut Techniki Budowlanej

Drzwi wejściowe wewnętrzne RC4

Klasa: RC4
Jednostka badawcza: Instytut Techniki Budowlanej

Okno GENEO PHZ

Klasa: RC3
Jednostka badawcza: Instytut Domów Pasywnych

Drzwi Svalbard

Klasa: RC2
Jednostka badawcza: Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej

Drzwi Laponia

Klasa: RC2
Jednostka badawcza: Ambasador Budownictwa Pasywnego

Okno bluSYNEGO

Klasa: RC2