Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / Drzwi Arctic Plus

Klasa: RC2

Jednostka badawcza: LP-B Metalplast Karo Złotów

Producent: Vikking KTS

Drzwi wejściowe zewnętrzne ze skrzydłem kompozytowym 68 mm, o wzmocnionej konstrukcji. Zsystemem wielopunktowych zamków i blokad przeciwwyważeniowych. Przebadane w LP-B Metalplast Karo Złotów.