Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / Drzwi DL 1.3 Raptor

Klasa: RC3

Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Producent: Donimet

Skrzydła drzwi z dwóch arkuszy blachy stalowej o grubości 1 mm, z wełną mineralną wewnątrz. Na wszystkich krawędziach są przylgi z uszczelką. Ościeżnica z zimnogiętgo profilu o grubości 1,5 mm i przekroju kątowym; profile poduszczelkowe. Skrzydła mocowane są na 3 zawiasy z łożyskami toczonymi. Stronę zawiasową zabezpieczają 3 blokady przeciwwyważeniowe. Współczynnik Rw = 47 dB. Przebadane w IMP.