Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / DRZWI DL1.1

Klasa: RC2

Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Producent: Donimet

Drzwi DL1.1 mogą być przeszklone szkłem antywłamaniowym od klasy P2 do P4, w różnym kształcie i rozmieszczeniu oraz wykonane w wersji z pełnymi lub przeszklonymi nadstawkami górnymi i dostawkami bocznymi. Przebadane w IMP.