Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / Drzwi drewniane THERMOPlus+

Klasa: RC2

Jednostka badawcza: Laboratorium Techniki Budowlanej

Producent: DOORSY Sp. z o.o.

Bielice 67d, Rokitki, 13-330 Krotoszyny

Przeciwwłamaniowe drzwi drewniane typ THERMOPlus+