Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / Drzwi GERDA C Premium

Klasa: RC3

Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Producent: Gerda Sp. z o.o.

Drzwi wykonywane są z dwóch arkuszy blachy stalowej ocynkowanej, grubości 1,2 lub 0,8 mm, ukształtowanych metodą gięcia na zimno. Powierzchnie blach pokryte są powłoką cynkową i laminowane folią PVC. W drzwiach stosowane są ościeżnice firmy GERDA Sp. z o.o., wykonane z kształtowników z ocynkowanej blachy stalowej grubości 1,5 mm. Drzwi wyposażone są w zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe. Drzwi mogą być także wyposażone w jeden lub dwa zamki pomocnicze. Skrzydła wszystkich drzwi posiadają trzy bolce przeciwwyważeniowe. Przebadane w IMP.