Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / Drzwi KMT Plus kl. 2

Klasa: RC2

Jednostka badawcza: Instytut Techniki Budowlanej

Producent: KMT STAL

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 4 klasę odporności na włamanie.W wyposażeniu standardowym znajdują się 3 stałe bolce, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła. Przebadane w ITB.