Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / Drzwi MB-70

Klasa: RC3

Jednostka badawcza: Centrum Techniki Okrętowej

Producent: Kaemde

Profile mają budowę trójkąta o głębokości konstrukcyjnej ościeżnicy i skrzydła 70mm. System umożliwia stosowanie zestawów szybowych o grubości 12-48mm (również w oknach stałych). Współczynnik Rw = 30 dB. Przebadane w Centrum Techniki Okrętowej.