Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / Drzwi Express Sokółka

Klasa: RC2N

Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Producent: EXPRESS PCV SOKÓŁKA Sp. z o.o.

ul. Grodzieńska 32, 16-100 Sokółka

Drzwi otwierane do zewnątrz i do wewnątrz – jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe