Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / Drzwi DOOR

Klasa: RC2N

Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Ważność certyfikatu: 22.06.2017

Producent: P.P.U.H. DOOR Franciszek Filipek

Proszówki 495, 32-700 Bochnia

Drzwi otwierane na zewnątrz i do wewnątrz, dwuskrzydłowe i jednoskrzydłowe.