Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / Drzwi stalowe wewnętrzne DE LUXE

Klasa: RC3

Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Producent: DELTA Zbigniew Różycki

Drzwi stalowe wewnętrzne Delta DE LUXE 56S, Delta DE LUXE 56X, Delta DE LUXE 56P