Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / Drzwi stalowe wewnętrzne MAGNUM 56

Klasa: RC3

Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Producent: DELTA Zbigniew Różycki

Drzwi stalowe wewnętrzne Delta Magnum 56K, Delta Magnum 56KR, Delta Magnum 56W, Delta Magnum 56WR, Delta Magnum 56W/L, Delta Magnum 56K/L