Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / Drzwi stalowe wewnętrzne MAGNUM E56K

Klasa: RC2

Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Producent: DELTA Zbigniew Różycki

Drzwi stalowe wewnętrzne Delta Magnum E56K