Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / Drzwi stalowe wewnętrzne SPECIAL

Klasa: RC2

Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Producent: DELTA Zbigniew Różycki

Drzwi stalowe wewnętrzne Delta Special 56X, Delta Special 56S, Delta Special 56P