Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / Drzwi Svalbard

Klasa: RC2

Jednostka badawcza: Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej

Producent: CAL

Drzwi wejściowe dedykowane dla domów energooszczędnych i pasywnych. Izolacyjność termiczna 0,58 W/m²K i wysoka – 4 klasa szczelności powietrznej. Przebadane w PIBPiEO.