Produkty bezpieczne / Produkty bez certyfikatów / Drzwi techniczne przeciwpożarowe EI30

Klasa: El30

Producent: POL-SKONE

Drzwi są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe
w budownictwie mieszkaniowym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz przemysłowym, stanowiące, zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B-91000:1996, zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami.