Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / Drzwi Thermo 65

Klasa: RC2

Jednostka badawcza: IFT Rosenheim

Producent: Hörmann

Energooszczędne drzwi zewnętrzne. Stalowa płyta o grubości 65 mm i i aluminiowe ościeżnice mają przegrodę termiczną. Spośród 15 wzorów 9 dostępne jest opcjonalnie w klacie przeciwwłamaniowej RC2. Przebadane w niemieckim IFT Rosenheim