Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / Drzwi ThermoSafe

Klasa: RC3

Jednostka badawcza: IFT Rosenheim

Producent: Hörmann

Aluminiowe drzwi zewnętrzne do domów energoszczędnych, z płytą o grubości 73 mm. Dostępne także w wykonaniu XXL – 2,5m wysokości. Klasa RC3 w standardzie. Współczynnik Rw = 30 dB. Przebadane w niemieckim IFT Rosenheim.