Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / Drzwi aluminiowe MB86

Klasa: RC2

Jednostka badawcza: Laboratorium Techniki Budowlanej

Producent: PETECKI Sp. z o.o.

ul. Rudzka 11/13, 93 – 457 Łódź

Drzwi aluminiowe otwierane do wewnątrz, wykonane w systemie Aluprof MB86 z panelem obustronnie nakładkowym AP02.