Produkty bezpieczne / Produkty bez certyfikatów / Klamka okienna Linea Cali z systemem SmartBlock

Klasa:

Producent: Novet

Przeciwwłamaniowy system SmartBlock uniemożliwia obrót klamki bez jednoczesnego wciśnięcia rozety dwoma palcami. Wyklucza to możliwość włamania przy użyciu metalowego pręta z łamanym zakończeniem oraz zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem okna.