Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / Okno Al-Technika

Klasa: RC2N

Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Ważność certyfikatu: 7.08.2017

Producent: Al-Technika Sp.J. Janusz i Elżbieta Jaworscy

05 – 500 Piaseczno, ul. Kolejowa 15 Stara Iwiczna

Okno stałe i otwierane – dwuskrzydłowe