Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / Okno CB Aluminium System

Klasa: RC2N

Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Ważność certyfikatu: 22.01.2018

Producent: CB ALUMINIUM SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Półłanki 29G, 30-740 Kraków

Okna stałe i otwierane – jednoskrzydłowe