Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / Okno Avantgarde

Klasa: RC2

Jednostka badawcza: IFT Rosenheim

Producent: Dobroplast

Okno jednoskrzydłowe rozwierane i rozwierano-uchylne. Szyba próbna P4 (10 mm/4 mm) o współczynniku Ug = 1,4 W/m2K. W oknie zastosowano okucie Winkhaus activPilot, ma ono 10 punktów ryglujących. Klamka zamykana na klucz – Hoppe Secu 100, model 07015. Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw = 36 dB. Przebadane  niemieckim IFT Rosenheim.