Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / Okno CFP 0073Q

Klasa: RC2

Jednostka badawcza: SHR

Producent: Velux

Nieotwierane okno do dachów płaskich. Dostępne w wersji z akrylową lub poliwęglanową kopułą bądź modułem szklanym. Wykonane z izolowanej ramy z PCW i energooszczędnego, podwójnego pakietu szybowego. Ug = 0,51-0,54 W/m2K. Współczynnik Rw = 36 dB. Przebadane w holenderskim SHR.