Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / Okno drewniane AT92

Klasa: RC4

Jednostka badawcza: Instytut Techniki Budowlanej

Producent: ADPOL TRADE Sp. z o.o.

Okno drewniane dębowe jednoskrzydłowe jednorzędowe AT 92 w wersji otwieranej i nieotwieranej (fix)