Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / Okno GENEO PHZ

Klasa: RC3

Jednostka badawcza: Instytut Domów Pasywnych

Producent: Fasada

Certyfikowany przez Instytut Domów Pasywnych w Darmstatt system okienny GENEO PH to produkt dedykowany budownictwu pasywnemu. Komory wewnętrzne wypełnione wkładkami ocieplającymi w parze ze specjalną uszczelką środkową znajdującą się we wrębie,powodują, że system odpowiada standardom domu pasywnego.