Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / Okno GGL 1073Q

Klasa: RC2

Jednostka badawcza: BRE Global

Producent: Velux

Okno dachowe na profilu impregnowanego i lakierowanego drewna sosnowego. Pakiet szybowy – szyba przeciwwłamaniowa klasy P4A. Ono ma blokady w ościeżnicy i skrzydle. Dodatkowo jest wzmocnione śrubami przeciwwłamaniowymi w skrzydle i ościeżnicy. Współczynnik Ug = 0.46 W/m2K, współczynnik Rw= 35 dB. Przebadane w brytyjskim BRE Global.