Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / Okno KF 500

Klasa: RC2

Jednostka badawcza: PIV

Producent: Internorm

Okno wykonane z PCW lub PCW i aluminium, zastosowano technologię I-tec Ryglowanie, polegającą na zastąpieniu tradycyjnych okuć systemem klapek rozmieszczonych z czterech stron skrzydła, które przy ryglowaniu są wciskane w ościeżnicę. Okno ma współczynnik Rw = 46 dB. Przebadane w niemieckim PIV.