Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / Okno MB-70

Klasa: RC4

Jednostka badawcza: Centrum Techniki Okrętowej

Producent: Kaemde

Profile mają budowę 3-komorową. Głębokość konstrukcyjna okna: 70 mm (ościeżnica), 79 mm (skrzydło). System pozwala na stosowanie zestawów szybowych o gr. 21-57 mm. Współczynnik Rw okna 1-skrzydłowego wynosi 49 dB, 2- skrzydłowego 45 dB. Przebadane w Centrum Techniki Okrętowej.