Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / Okno MB-70

Klasa: RC4

Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Producent: Aluprof S.A.

Jednoskrzydłowe okno uchylno-rozwierne o podwyższonej odporności na włamanie. Wymieniona wartość współczynnika Uw dotyczy okna na bazie profili MB-70 HI. Przebadane w IMP.