Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / Okno V82 ProSafe

Klasa: RC2

Jednostka badawcza: Laboratorium Techniki Budowlanej

Producent: Vetrex

Okno na bazie profili Veka. 7-komorowa rama z uszczelką środkową i 6-komorowe skrzydło (szer. 82 mm, klasa A), wielokrotnie gięte wzmocnienia ze stali ocynkowanej. Wklejane, 2-komorowe zespolone z zewnątrz szyby klasy P4A (Ug=0,5W/m2K). Przeciwbieżne okucie Roto NT, do 14 zaczepów przeciwwłamaniowych na jedno skrzydło. Klamka Roto Swing z kluczem. Współczynnik Rw = 35 dB. Przebadane w LTB.