Produkty bezpieczne / Akcesoria / Okucie activPilot Celect

Klasa: RC2

Jednostka badawcza: IFT Rosenheim, Instytut Techniki Budowlanej

Producent: Winkhaus

Okucie obwiedniowe z ukrytymi zawiasami do okien i drzwi balkonowych z PCW, drewna i aluminium o podwyższonej odporności na włamanie. Przebadane w IFT Rosenheim, ITB.