Produkty bezpieczne / Akcesoria / Okucie Multi Matic

Klasa: RC3

Jednostka badawcza: IFT Rosenheim

Producent: Maco

Okucie z systemem inteligentnego ryglowania za pomocą czopów i zaczepów i.S. W zależności od liczby i rozmieszczenia tych elementów można uzyskać klasy od RC1 DO RC3. System ryglowania umożliwia wykonanie okien z PCW z zawiasami krytymi ( na profilach Veka). Okno może być wyposażone w klamkę Tresor z płytką przeciwprzewierceniową. Przebadane w niemieckim IFT Rosenheim.