Produkty bezpieczne / Akcesoria / Okucie zamkowe ROMUS

Klasa: 4

Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Producent: PP-H-U „ROMUS” Roman Jabłoński

Okucia zamkowe (rozety) ROMUS J4, ROMUS R3

Okucie zamkowe z klamką ROMUS J4